Om

Jag, advokat Sorina Fritz, är advokatfirmans grundare och arbetar främst med brottmål. Genom min bakgrund har jag gedigen processvana från såväl advokatens, domstolens som åklagarens perspektiv.

Advokat Sorina Fritz

Jag har lång erfarenhet av brottmål efter att ha arbetat som åklagare i nio år. Efter min tid som åklagare har jag har arbetat på två andra advokatbyråer, en med fokus på brottmål och en med fokus på brottmål och vårdnadsmål. Innan dess arbetade jag på Sveriges främsta affärsjuridiska advokatbyrå och gjorde min notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Den långa åklagarerfarenheten gör att jag är väl insatt i hur polis och åklagare arbetar, vilket är en stor fördel för dig som klient, oavsett om du är utsatt eller misstänkt för brott. Jag har även erfarenhet av vårdnadsmål från tidigare arbete på domstol och advokatbyrå.

Jag kan erbjuda mina klienter ett uppriktigt bemötande, tydliga och ärliga råd, hårt arbete och en genomtänkt strategi. Den juridiska kompetensen, engagemanget och medmänskligheten uppskattas högt av klienter. Jag talar och skriver flytande svenska (arbetsspråk), engelska (universitetsstudier) och rumänska (modersmål).

Jag åtar mig uppdrag inom följande områden

  • offentlig och privat försvarare
  • målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge
  • offentligt biträde i mål som rör tvångsvård (LVU, LVM, LRV och LPT)