CV

Arbetslivserfarenhet

Advokatfirman Sorina Fritz – advokat och grundare
2022-

Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin – advokat
2021-2022

Advokatbyrån Elina Linder – advokat
2019-2021

Åklagarmyndigheten – åklagare
2010-2019

Stockholms Tingsrätt – tingsnotarie
2009-2010

Mannheimer Swartling – biträdande jurist
2007-2009

Stockholms universitet – amanuens
2005-2007

Utbildning

Jur.kand. /LL.M vid Stockholms universitet
2003-2007

Engelska och engelsk litteratur vid Stockholms universitet
2002-2003

Engelska och engelsk litteratur vid Mälardalens universitet
2002-2002

Språk

Svenska, engelska, rumänska