UPPDRAG OCH KOSTNADER

MISSTÄNKT FÖR BROTT

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott utser domstolen en offentlig försvarare (en försvarsadvokat) åt dig. Du har rätt att själv välja vem du vill ha som försvarsadvokat. Jag rekommenderar att du har en advokat närvarande vid det första polisförhöret, som ofta är viktigt i polisutredningen. En av försvarsadvokatens viktigaste uppgifter är att se till att du känner till lagen innan du blir förhörd av polisen. Det kan i många fall förebygga missförstånd och säkerställa att fokus i utredningen hamnar rätt från början. Uppge den önskade advokatens namn för polisen och säg till polisen att du önskar ha din advokat närvarande redan vid det allra första polisförhöret. Du behöver inte ha kontaktat mig innan, utan det räcker att du meddelar polisen att du önskar mig som din försvarsadvokat.

Staten betalar kostnaden för din offentliga försvarare. Om du frikänns från brottet, antingen genom att polisutredningen läggs ner eller för att domstolen inte dömer dig, behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet kan du, beroende på din inkomst och återbetalningsförmåga, bli skyldig att återbetala delar av eller hela kostnaden till staten. Döms du till exempel till ett långt fängelsestraff står staten vanligtvis för hela kostnaden.

Vid mindre allvarliga brott kan du få en offentlig försvarare bara om det finns särskilda skäl. Domstolen gör den bedömningen. Om domstolen bedömer att du inte är berättigad till en offentlig försvarare har du möjligheten att anlita en privat försvarare. Du betalar då själv hela kostnaden för försvarsadvokaten.

UTSATT FÖR BROTT (MÅLSÄGANDE)

Målsägande kallas den som blivit utsatt för ett brott. Om du blivit utsatt för ett allvarligt brott utser domstolen ett målsägandebiträde åt dig. Detta kan domstolen göra först efter att en polisutredning har inletts, dvs. efter att du gjort en polisanmälan. Målsägandebiträdet tar tillvara dina intressen som brottsoffer under polisutredningen och för din skadeståndstalan i domstolen. Du har rätt att själv välja vem du vill ha som målsägandebiträde. För att säkerställa att din röst blir hörd och att de för brottsoffret viktiga aspekterna blir belysta redan från början, bör du meddela polisen redan vid din första kontakt med dem att du vill ha ett målsägandebiträde. Du bör ha din advokat närvarande redan vid det första polisförhöret med dig. Du behöver inte ha kontaktat mig innan, utan det räcker att du meddelar polisen att du önskar mig som ditt målsägandebiträde. Staten betalar hela kostnaden för målsägandebiträdet.

VÅRDNADSMÅL

Jag kan företräda dig gentemot motparten och föra din talan om barnets vårdnad, umgänge eller boende. Om det inte går att lösa frågan utan domstolens inblandning för jag din talan i domstolen. Under processens gång hjälper jag dig att få kontakt med socialtjänstens familjerätt, polis, kvinnojour, mansjour eller andra som du kan behöva träffa.

Advokatkostnaden kan delvis betalas genom rättskydd eller rättshjälp. Rättskydd är en del av din hemförsäkring som ersätter advokatkostnaden om du hamnat i en tvist. Det innebär att du själv måste betala självrisken, vanligtvis 20% av advokatkostnaden, medan försäkringsbolaget betalar resterande 80%. Om hemförsäkringen inte täcker advokatkostnaden, vilket ofta är fallet om vårdnadstvisten uppstår i samband med separation eller skilsmässa, kan du ansöka om rättshjälp. Staten betalar då en del av advokatkostnaden. Hur stor andel du själv måste betala, din rättshjälpsavgift, avgörs av dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda. Jag hjälper dig med din begäran att få rättsskydd via din hemförsäkring eller din ansökan om rättshjälp.